Het belang van een anamnese-gesprek

Het belang van een anamnese gesprek

Voordat je begint met masseren is algemene kennis van het menselijk lichaam onontbeerlijk. Zonder deze kennis is een behandeling minder effectief en kun je uit onwetendheid meer kwaad dan goed aanrichten.

Goed masseren is niet mogelijk alleen op basis van gevoel en intuïtie.

Masseren is feitelijk een samenkomen van verstand en gevoel, zowel voor degene die masseert als de persoon die de behandeling ontvangt.

Gevoel en intuïtie zijn erg belangrijk, maar als je je kennis van het menselijk lichaam niet op peil brengt, blijft een behandeling zweverig en ondoelmatig. Aanraken op zich kan in principe nooit kwaad, behalve dan als jij of je klant een besmettelijke (huid)ziekte heeft.

Masseren zonder doelgerichte werkwijze is misschien beter dan helemaal niet masseren, zolang er tenminste geen sprake is van een contra-indicatie. Als er sprake is van een lichamelijke toestand waarbij massage niet of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, spreken we van een contra-indicatie.

Let ook op non-verbale signalen van je cliënt zoals houding, gezichtsuitdrukking, woordkeuze enzovoort, maar vertrouw op je intuïtie.

Ook door het lichaam te inspecteren en te onderzoeken kom je veel aan de weet omtrent de gezondheidstoestand van de persoon die gemasseerd gaat worden.

De anamnese kan in de vorm van een kennismakingsgesprek. Maak hierbij aantekeningen. Leg het schriftelijk vast. Op deze manier kun je er niet alleen achter komen of er sprake is van een absolute of relatieve contra-indicatie, daarnaast maak je ook het resultaat van de behandeling inzichtelijker bij een therapeutische massage behandeling.

Contra indicaties

Onder contra-indicaties verstaat men de (medische) redenen die aanleiding geven niet of slechts plaatselijk te masseren. Indien u niet zeker weet of er gemasseerd mag worden, laat het uw klant dan aan de huisarts vragen. De huisarts geeft dan schriftelijk een goedkeuring dat een massage geen probleem is.

Als er geen goedkeuring aan de huisarts wordt gevraagd en u bent van mening dat er een contra-indicatie aanwezig is, zal de behandeling anders van opzet zijn of kan in zijn geheel niet doorgaan. U bent masseur/masseuse en geen arts of specialist!

Vraag ook naar bekendheid van eventuele allergische reacties op een bepaald ingrediёnt/werkstof.

Absolute contra indicaties

 • Koorts en griep
 • Ziekten waarbij sprake is van een verhoogde stofwisseling
 • Diabetes
 • Besmettelijke huidaandoeningen
 • Infectieziekten
 • Oedeem veroorzaakt door hart-, long- nierfalen
 • Overmatige psoriasis (niet besmettelijke huidaandoening)
 • Kanker
 • Trombose
 • Psychose
 • Gebruik van bloedverdunners, ontstekingsremmers
 • Extreme vermoeidheid
 • Zwangerschap (tot 3 maanden)

Relatieve contra-indicaties

Relatieve contra-indicaties zijn onder andere:

 • Open wonden
 • Lokale ontstekingen
 • Kneuzingen(en)
 • Plaatselijke fractuur
 • Spataderen
 • Steenpuisten
 • Zwangerschap
 • Ernstige vorm van reuma of osteoporose

Als u zich niet geheel lekker voelt, verzet dan altijd uw afspraak. Vaak geeft het lichaam aan dat er dan al van alles speelt. Een massage kan dit verergeren en bovenal kunt u niet optimaal genieten van de massage en dat zou zonde zijn!

Plaats een reactie

Cursus Deep Tissue Massage 25 en 26 mei - Nieuwegein

Leer professionele handgrepen en technieken die diep inwerken op bindweefsel en spieren, om klachten te verhelpen.

Kopos, uw coach op maat!

meer informatie