Het geven van instructies bij massagecursussen

Het geven van instructies bij massage cursussen

Het geven van instructies bij massage cursussen

Goede instructies moeten kort en helder zijn.

Wanneer u het idee hebt, dat de cursisten de instructies niet goed begrepen hebben, moet u in staat kunnen zijn om de instructies op verschillende manieren te herhalen.

Het herhalen van instructies op een andere manier heeft als bijkomend voordeel dat u op die manier zorgt voor een gevarieerd taalaanbod.

We noemen hieronder een aantal kenmerken van ‘goede’ instructie taal

Gebruik van voorbeelden en herhaling

Het is belangrijk tijdens de uitleg veelvuldig gebruik te maken van voorbeelden en herhaling.

Probeer voorbeelden te bedenken die dicht bij de belevingswereld van de cursist staan.

Grappige voorbeelden worden doorgaans beter onthouden.

Tempo, pauzes en rustpunten (= temporeel accent)

Vooral bij beginnende cursisten is het belangrijk langzaam te praten en rustpunten in te bouwen, zodat ze de kans krijgen de informatie te verwerken.

Stemvolume

Praat niet te hard, maar ook niet te zacht. U kunt belangrijke passages accentueren door die wat harder uit te spreken dan de andere passages.

Bij groepen die slecht luisteren of wat rumoerig zijn, kunt u wat zachter gaan praten. De cursisten moeten dan wel stil zijn omdat ze anders niet horen wat u zegt.

Articulatie

Articulatie is de manier waarop een woord uitgesproken wordt. Articuleer duidelijk, maar niet overdreven.

Non-verbale communicatie

Ondersteun de instructies met (zinvolle) gebaren en mimiek. Dit onderwerp wordt verder besproken in het deel over non-verbale communicatie.

Algemene tips voor het geven van instructies

Hieronder volgen een paar tips voor het geven van instructies.Hoewel sommige tips erg voor de hand liggen, blijken ze in de praktijk lang niet altijd nageleefd te worden.

 • Bereid de les goed voor:
  Al hebt u de instructies helemaal helder in uw hoofd, soms gaat het tijdens de les heel anders. Het handigst is om van te voren te bedenken wat u precies wilt gaan zeggen en in welke volgorde. Geef ook duidelijk bij lesovergangen aan dat u iets anders gaat doen en leg verbanden tussen de verschillende les onderdelen.
 • Vraag aandacht:
  Als u instructies geeft, is het belangrijk dat u de aandacht van alle cursisten hebt. Met het uitdelen van groepsopdrachten en het samenstellen van groepjes, kunt u het best wachten tot u de instructies hebt gegeven.
 • Herhaal de instructie:
  Vertel een instructie meer dan een keer. Het verdient de voorkeur om de instructie de tweede keer op een andere manier te herhalen.
 • Wees kort:
  Luisteraars hebben maar een korte tijdsspanne alle aandacht. Bedenk van te voren wat niet zo belangrijk is voor het uitvoeren van de opdracht en wat u absoluut moet vertellen.
 • Illustreer de uitleg met voorbeelden:
  Geef een voorbeeld of speel iets uit met een cursist. Als de cursisten een keer gezien hebben wat de bedoeling is, kunnen ze de opdracht makkelijker uitvoeren.
 • Controleer begrip:
  Controleer of de cursisten de instructies bij de opdracht begrepen hebben. Vraag ze de instructie te herhalen of observeer hun gedrag tijdens het uitvoeren van de opdracht.

Plaats een reactie

Cursus Ontspanningsmassage 14 en 15 september - Nieuwegein

Een echte starterscursus en dus een massage cursus voor Iedereen !

Kopos, uw coach op maat!

meer informatie